чест

FDA-китков пулсов оксиметър
CE
изображение1

2015 г.,Придобити двойна мека сертификация, интеграция на информационна система и квалификация за обслужване и да станат високотехнологични предприятия

даад

2016 г.,Наградена награда за златен триножник на Китай за медицинско устройство - награда за технологии

2017 година,Удостоен със званието частни технологични предприятия

изображение7

2016 г.,Наградена награда за златен триножник на Китай за медицинско устройство - награда за технологии

изображение8

Каталог за насърчаване на услугите, издаден от Министерството на промишлеността и информационните технологии, Министерството на гражданските въпроси, Националната здравна и здравна комисия,

изображение9

2018 година,Спечели втора награда от Второто национално състезание за иновации в приложения за масова информатизация (Интернет на нещата, хардуерно оборудване за изкуствен интелект) и награда за най-потенциален (Големи данни, Софтуерна информация)