телемедицинска технология

По време на пандемията се наблюдава скок в броя на пациентите, които се обръщат към виртуални грижи.И въпреки че използването на телездраве намаля след първоначалния скок през 2020 г., 36% от пациентите все още са имали достъп до телездравни услуги през 2021 г. — близо 420% увеличение спрямо 2019 г.

С течение на времето технологията за телемедицина ще става все по-напреднала, все повече и повече изисквания на пациентите могат да бъдат задоволени по-добре и да реагират на продължаващи здравни кризи, като допълнително ускоряват въздействието си в здравната индустрия.

6A9551C00F2942101CE04A96B2905986


Време на публикуване: 23 август 2022 г